تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش فوتبال نام گرفت، سوژه این شرکت تبلیغاتی شد.

جالب اینجاست این مجسمه ۹ متری که بیرون استادیوم آنفلید قرار داده شده مشکوک به بمب گذاری بود. از این رو بلافاصله بعد از نصبش خودروی پلیس ضدتروریستی در محل حاضر شد.

شرکت تبلیغاتی پیش از این کار مشابهی را انجام داده بود و در سال ۲۰۱۳ مجسمه دیوید مویس را در بیرون از آنفیلد قرارداده بود.

مجسمه 9 متری فوتبالیست مقابل آنفیلد

  

محتوای خبر «ویرجیل سوژه شرکت تبلیغاتی شد» را در سایت «افکارنيوز» ببینید