تاریخ دریافت خبر:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی توئیتری خواستار شناسایی و تنبیه متخلفان حادثه سانچی شد.

   #حادثه سانچی