تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n3573048-6237534.jpg
نسخه اصلی

ایرنا - یزد - عبادتگاه «چک چک» یا «پیر سبز»، از اماکن مقدس پیروان آیین زرتشت که در 45 کیلومتری شهر اردکان و در دل کوه های بین اردکان و انجیره جای گرفته است. عکس دریافتی از دفتر یزد*11*

  

محتوای خبر «یزد / عبادتگاه «چک چک» یا «پیر سبز»» را در سایت «ایرنا» ببینید