تاریخ دریافت خبر:
کانال تلگرامی دولت بهار از حضور محمود احمدی نژاد، مشایی و حمید بقایی در مراسم ترحیم حاج احمد افشاری خبر داد. گفتنی است که در روزهای اخیر شایعه هایی مبنی بر بازداشت خانگی احمدی نژاد منتشر شده بود. آفتاب نیوز :

   #شایعه #تلگرامی #احمدی نژاد