تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سانچیکشتی نفتکش سانچی غرق شد و طبق اخبار اعلام شده دیگر امکان رسیدن به اجساد پرسنل و خدمه آن وجود ندارد. روحشان شاد...

   #نفتکش سانچی

محتوای خبر «تو را می سپارم به دامان دریا/ تقدیم به روح پرسنل «سانچی»» را در سایت «قدس آنلاین» ببینید