تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عکس هایی دیدنی از شهر مسکو که قدمت ثبت آن ها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد را منتشر کرد.
اتاق خبر 24:

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عکس هایی دیدنی از شهر مسکو که قدمت ثبت آن ها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد را منتشر کرد.

برای مشاهده f_98.jpg?itok=uXtA0V7L

pic-163353-1515903209.jpg?itok=Imc3TBtE
pic-163354-1515903209.jpg?itok=cMpLnr3-
pic-163355-1515903209.jpg?itok=wDM49BGR
pic-163356-1515903209.jpg?itok=SBxQfSwK

   #مسکو

محتوای خبر ««مسکو»؛ 100 سال پیش» را در سایت «اتاق خبر» ببینید