تاریخ دریافت خبر:

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:وزیر امور خارجه سعودی گفت: رئیس جمهور آمریکا به ما وعده داد انتقال سفارت به قدس را دست کم تا دو سال به تاخیر اندازد و اقداماتی به عمل آورد که به ایجاد توازن منتهی شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه رای الیوم، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی اخیرا در سفر به امان به مقامات اردنی و عربی گفت دولت آمریکا به ما اطمینان داد که در زمینه اجرای تصمیم انتقال سفارت به قدس که خشم گسترده جهان را در پی داشته است، سبب ناراحتی و اذیت نظامهای عربی نشود.

49311

   #عربستان سعودی #صدا و سیما #رئیس جمهور