تاریخ دریافت خبر:
آثار ثبت شده، مربوط به کاوشهای باستان شناسی محوطه بمپور، اسپیدژ بزمان، کشیک نیکشهر و سایت جهانی شهر سوخته بوده است.1515932868_left.jpg

سیستان و بلوچستان ،ذاکر نیوز: سیستان وبلوچستان برای دومین سال پیاپی رتبه نخست ثبت آثار منقول ملی را در کشور از آن خود کرد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگردی استان گفت: در جلسه شورای ثبت آثار منقول که 20دی ماه جاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی کشور برگزارشد، تعداد 36 اثر منقول شاخص استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. واعظی مقدم افزود: با ثبت این اشیا در فهرست آثار ملی تعداد آثار ثبت شده استان در فهرست منقول کشور به عدد 193 رسید. وی ادامه داد: آثار ثبت شده، مربوط به کاوشهای باستان شناسی محوطه بمپور، اسپیدژ بزمان، کشیک نیکشهر و سایت جهانی شهر سوخته بوده است. خبرنگار سیستان و بلوچستان:حیدر رمن

   #صنایع دستی #بلوچستان #آثار باستانی