تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آوینی فیلم: غرق شدن کشتی نفتکش سانچی و مرگ پرسنل این کشتی و تعدادی از هموطنان عزیز ایرانی، موجی از تاسف و درد و تلخی را به همراه آورد و بسیاری از هنرمندان کشورمان با انعکاس مطالبی در فضای مجازی نسبت به این ضایعه تلخ واکنش نشان داده و با خانواده های داغدار این حادثه و مردم سوگوار ایران اظهار همدردی کردند. آوینی فیلم: غرق شدن کشتی نفتکش سانچی و مرگ پرسنل این کشتی و تعدادی از هموطنان عزیز ایرانی، موجی از تاسف و درد و تلخی را به همراه آورد و بسیاری از هنرمندان کشورمان با انعکاس مطالبی در فضای مجازی نسبت به این ضایعه تلخ واکنش نشان داده و با خانواده های داغدار این حادثه و مردم سوگوار ایران اظهار همدردی کردند.

آوینی فیلم: غرق شدن کشتی نفتکش سانچی و مرگ پرسنل این کشتی و تعدادی از هموطنان عزیز ایرانی، موجی از تاسف و درد و تلخی را به همراه آورد و بسیاری از هنرمندان کشورمان با انعکاس مطالبی در فضای مجازی نسبت به این ضایعه تلخ واکنش نشان داده و با خانواده های داغدار این حادثه و مردم سوگوار ایران اظهار همدردی کردند.

به گزارش آوینی فیلم، »کوروش سلیمانی»؛ بازیگر و کارگردان جوان سینما و تلویزیون و تئاتر یکی از افرادی بود که با انعکاس عکسی در فضای مجازی نوشت: «مادران ... مادران شان ... پدران ... پدران شان ... کودکان ... کودکان شان ... همسران ... همسران شان ... همه با آنها سوختند ... همه سوختند ... همه سوختیم ... از سوخته چه مى ماند، جز خاکستر، جز دودِِ آه ...»

   #فضای مجازی #هنرمندان #خانواده #نفتکش سانچی #سینما #تلویزیون

محتوای خبر «واکنش همدلانه هنرمندان را به همراه داشت» را در سایت «آوینی فیلم» ببینید