تاریخ دریافت خبر:

به تعدادی نجار ماهر جهت مبلمان راحتی در تهران محدوده فتح – آذری نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

متاسفانه مرورگر شما از جاواسکرپیت پشتیبانی نمیکنید. لطفا با یک مرورگر دیگر امتحان کنید
۰۹۱۲

tel: 09122286068

   #استخدام