تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
موافقت پارلمان مصر با اصلاح کابینه

پارلمان مصر با پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای اصلاح کابینه موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، پارلمان مصر امروز –یکشنبه- با پیشنهاد «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری این کشور برای اصلاح کابینه «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر موافقت کرد.

این اصلاحات شامل انتخاب «ابوبکر الجندی» به عنوان وزیر توسعه محلی، «ایناس عبدالدایم» به عنوان وزیر فرهنگ، «رانیا المشاط» وزیر گردشگری و «خالد محمد علی بدوی» وزیر کسب و کار می شود.

مجلس نمایندگان مصر همچنین با انتخاب «عاصم الجزار» به عنوان معاون وزیر مسکن و برنامه ریزی شهری و «طارق محمد توفیق» به عنوان معاون وزیر سلامت از سوی رئیس جمهوری این کشور موافقت کرد.

   #مصر #سلامت

محتوای خبر «موافقت پارلمان مصر با اصلاح کابینه» را در سایت «ایلنا» ببینید