تاریخ دریافت خبر:
در مراسمی علی اکبر صادقی رسما به عنوان رئیس هیئت چوگان برخوار انتخاب شد.

به گزارش صاحب نیوز؛ هفته ششم لیگ فوتبال بزرگسالان شهرستان ها پیش از ظهر امروز برگزار شد.

چشم برخوار ٬ ورزشی

   #لیگ فوتبال