تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابیرئیس جمهور حسن روحانی صبح یکشنبه (۲۴ دی) در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، گفت: این چه نوع حرف زدنی است که هرکسی که در خیابان حرف می زند، یا خس و خاشاک هستند یا گاو و گوساله یا آشغال؟ چرا با توهین بی ادبانه با جامعه خود برخورد می کنید؟ مردم حرف دارند و برای همین به خیابان آمده اند؛ برخی حرفشان به حق است و برخی نیز از شرایط سوءاستفاده کردند. در همه جای دنیا نیز اینگونه است و اگر فردا در لندن و نیویورک نیز تظاهرات شود عده ای پیدا می شوند که شیشه ها را می شکنند و چند مغازه را غارت می کنند. دریافت 170 MB

   #روحانی #نیویورک #لندن #جشنواره بین المللی #حسن روحانی

محتوای خبر «ویدئو / سخنرانی روحانی در اختتامیه جشنواره فارابی» را در سایت «ایسنا» ببینید