تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حمام حاج شهباز خان، یادگاری از دوران قاجار در کرمانشاه

حمام های قدیمی بسیاری در کرمانشاه این شهر تاریخی وجود دارد. حمام حاج شهباز خان با قدمتی حدود ۱۰۰ سال یکی از جاذبه های گردشگری این شهر است که در میان بافت تاریخی شهر قرار دارد.

مقاله های مرتبط:

کرمانشاه از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی بازمی گردد. این شهر از جمله مناطقی بود که در ابتدای سلطنت آقا محمدخان میراث فرهنگی استان کرمانشاه مراحل پایانی خود را می گذراند.

حمام حاج شهباز خان

   #کرمانشاه #استان کرمانشاه