تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
سینما سینما: رخشان بنی اعتماد با اشاره به حادثه ای که برای کشتی و خدمه ایرانی آن رخ داده است، نوشت:برای ۳۰ سرنشین نفت کش سانچی دعا کنیم.

این کارگردان سینما نوشت: «چشم به راهتان هستیم. برای ۳۰ سرنشین نفت کش سانچی دعا کنیم. ۳۰ قهرمانی که در اتاقکی درون نفت کشی سوزان روی دریا حبس شدند. کاش کسی کاری کند. به روایتی فقط ۴۸ ساعت فرصت برای نجاتشان است. کاری که فقط شاید از دولت چین ساخته باشد. به خاطر دسترسی به منطقه و از دولت چین درخواست رسیدگی فوری به مسئله را داریم.»

اوایل هفته گذشته، نفتکش سانچی که تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش ایران بوده با یک کشتی باری چینی که حامل غله از آمریکا به چین بود در حدود ۱۶۰ مایلی(۳۰۰ کیلومتری) سواحل نزدیک شانگهای برخورد کرد و دچار آتش سوزی شد. این نفتکش که در پاناما به ثبت رسیده، از ایران به مقصد کره جنوبی در حرکت بود و حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات بوده است.
در این حادثه ۳۲ خدمه این نفتکش مفقود شدند که با پیدا شدن یکی از اجساد در روز گذشته، سرنوشت ۳۱ نفر دیگر مشخص نیست.

   #چین #سینما #کره جنوبی #رخشان بنی اعتماد #نفتکش سانچی #آتش سوزی

محتوای خبر «بنی اعتماد: برای 30 سرنشین نفتکش دعا کنیم» را در سایت «برترین ها» ببینید