تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
رئیس رسانه ملی: نبود ظرفیت واقعی نقد از جمله اصلی ترین چالش های صدا وسیما با بیشتر دولت ها و دستگاه هاست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
­به نقل از روابط عمومی سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان صدا وسیما تعامل، همکاری و تلاش برای ایجاد مفاهمه میان مردم و حاکمیت را از لوازم توسعه و تعالی جامعه دانست و تصریح کرد: نبود ظرفیت نقد واقعی سیاست ها از جمله اصلی ترین چالش های رسانه ملی، تقریبا با بیشتر دولت ها و نهادهای حاکمیتی فارغ از جهت گیری سیاسی آنهاست.
دکتر علی عسکری که در نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی سخن می گفت، افزود: رسانه باید با نگاهی ژرف و با رویکردی سیاستی و نه سیاسی، عمق هدف سیاست ها را بشناسد و زمینه های درک و اجرای آنها را در جامعه فراهم آورد.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه رسانه با نقد سازنده و بازتاب نقایص موجود از زبان کاربرانش موجب کمتر شدن آسیب ها می شود، گفت: برای نقد باید ظرفیت و تحمل نقد وجود داشته باشد و اگر ظرفیتی برای نقد نباشد و تحملی برای شنیدن نقایص وجود نداشته باشد، پیشبرد امور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی افزود: برنامه های رسانه باید با تمرکز بر کیفیت اداره کشور، زمینه ساز مشارکت فعال و هدفمند مردم در شکل گیری سیاست ها باشد.
دکتر علی عسکری افزود: فهرست بلندی از تصمیمات راهبردی از ابتدای انقلاب، چه در دوران دفاع مقدس و چه در همه مقاطع حساس دولت های متفاوت وجود دارد که جز با هنرمندی رسانه ملی، امکان همراهی مردم در تحقق آن سیاست ها تقریبا غیر ممکن بوده است.
رئیس رسانه ملی در تشریح این نقش سیاستی اظهار داشت: با این نگاه سیاستی و نه صرفا سیاسی برای رسانه دولت ها تفاوتی ندارند بلکه سیاست های کلان اصالت دارند و احزاب و نامزدهای انتخاباتی فی نفسه مهم نیستند، بلکه راه حل های آنان برای اداره بهتر جامعه اصالت می یابند و بر این اساس تمام ارکان نظام حکمرانی همیشه از نگاه موشکافانه و مساعدت های رسانه ملی برای خدمات بهتر به مردم بهره مند می شوند.

   #صدا و سیما #دفاع مقدس

محتوای خبر «نبود ظرفیت واقعی نقد اصلی ترین چالش صدا و سیما با دولت ها و دستگاه ها» را در سایت «شبکه خبر» ببینید