تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 338
مدیر هیئت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در پاکستان ادعا کرد آمریکا از پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، که یک سرمایه گذاری حیاتی برای مردم و اقتصاد پاکستان است حمایت می کند. مدیر هیئت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در پاکستان ادعا کرد آمریکا از پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، که یک سرمایه گذاری حیاتی برای مردم و اقتصاد پاکستان است حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری تریبیون، جری بیسون، مدیر هیئت آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در پاکستان گفت، دولت آمریکا از سرمایه گذاری های زیرساختی روسیه برای احداث یک خط لوله زیر دریایی انتقال گاز از ایران که موجب تقویت اقتصاد پاکستان و بهبود زندگی مردم این کشور خواهد شد حمایت می کند.

وی به خبرنگاران گفت: «می توانیم نگاهی به این پروژه (طرح روسیه برای ساخت خط لوله انتقال گاز ایران) بیاندازیم. هرگونه سرمایه گذاری در زیرساخت ها چه از سوی چین، روسیه، بانک جهانی یا بانک توسعه آسیایی و هر سرمایه گذاری ای که به سود مردم و اقتصاد پاکستان باشد ما از آن حمایت می کنیم.»

«ما هیچ نظر خاصی در مورد اینکه پول از کجا می آید نداریم. ما از تلاش دولت پاکستان برای ارتقاء زندگی مردم این کشور حمایت می کنیم.»

وی با بیان اینکه پاکستان یک کشور دارای حاکمیت است، تاکید کرد که آمریکا از پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان، که یک سرمایه گذاری حیاتی برای مردم و اقتصاد پاکستان است حمایت می کند.

   #پاکستان #روسیه

محتوای خبر «حمایت آمریکا از خط لوله صلح» را در سایت «نکو» ببینید