تاریخ دریافت خبر: بازدید: 142

به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی شیرینی در یزد، محدوده خیابان امام (شیفت عصر) نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۳۱۵۷۸۹۶۵

   #استخدام #لوازم آرایشی #اصفهان