تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گزارش دیدنی از واقعیات خدمت رسانی سپاه پاسداران به زلزله زدگان غرب کشور را در فیلم زیر ببینید.

   #سپاه پاسداران #خدمت رسانی #سپاه #زلزله #غرب کشور