تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 326
مرصادنیوز: ملا عظیم آزادی، امام جمعه روستاهای کوئیک و مسئول دفن اجساد در شب زلزله با اشاره به نا آشنایی برخی به فقه اهل سنت شافعی و شایعه سازی ها وجود گورهای دسته جمعی در سرپل ذهاب را تکذیب کرد.

   #سرپل ذهاب #امام جمعه #شایعه #زلزله

محتوای خبر «تکذیب وجود گورهای دسته جمعی در سرپل ذهاب از زبان امام جمعه روستاهای کوئیک و مسئول دفن اجساد در شب حادثه» را در سایت «مرصاد» ببینید