تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 323
مرصادنیوز: ملا عظیم آزادی، امام جمعه روستاهای کوئیک و مسئول دفن اجساد در شب زلزله با اشاره به نا آشنایی برخی به فقه اهل سنت شافعی و شایعه سازی ها وجود گورهای دسته جمعی در سرپل ذهاب را تکذیب کرد.

   #سرپل ذهاب #امام جمعه #شایعه #زلزله