تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 366

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان از دارندگان شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب نیروی انسانی شرکتی دعوت کرده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، این اداره کل در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال ۱۳۹۷ از علاقه مندان و فعالان در زمینه (مربی فرهنگی/هنری / ادبی / نیروی خدمات) که دارای مدرک مرتبط با نوع فعالیت های مورد نظر می باشند دعوت بعمل آورد.

استخدام اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قماستخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرماناستخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگاناستخدام اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناناستخدام اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلاناستخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضویاستخدام در کانون پرورش فکری سیستان و بلوچستاناستخدام نیرو در کانون پرورش فکری مازندرانمناقصه پیمانکار نیروی انسانی شرکت فولاد کاوه جنوب کیشتامین نیروی انسانی مورد نیاز عملیات حفاری خشکی شرکت ملی حفاری ایران

   #خراسان #استخدام

محتوای خبر «جذب نیروی انسانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان» را در سایت «استخدام» ببینید