تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

CarMD جدیدترین نتایج مربوط به رتبه بندی قابلیت اطمینان و سلامت خودرویی خود را منتشر کرد. این مطالعه میزان و مدت روشن شدن چراغ های چک پیشرانه و هزینه های رفع آن ها را تخمین می زند.


بنا به گفته این موسسه، CarMD سلامت چک پیشرانه بیش از 4.2 میلیون دستگاه خودرو بین سال های 1996 تا 2017 را بررسی و تحلیل کرده است. این داده ها توسط شبکه ای از تکنسین های تأیید شده ای گرد آوری شده اند که همه روزه هزینه های تعمیرات خود را روی پایگاه داده CarMD بارگذاری می کرده اند.


نتایج به دست آمده نشان می دهند که محصولات برند هیوندای پایین ترین هزینه متوسط تعمیر برای چراغ چک پیشرانه را داشته و هزینه قطعات و بررسی این مشکل برای مالکان معمولاً 306 دلار هزینه در بر داشته است. پس از هیوندای مزدای ژاپن با فاصله اندکی در تعقیب این برند بوده و پس از مزدا نیز کیا قرار دارد که البته هزینه های تعمیر این مشکل در هر دو برند به طور متوسط زیر 320 دلار است.


هزینه یاد شده بسته به مدل بسیار متفاوت بوده و سه خودرویی که کمترین هزینه تعمیر متوسط را داشته اند عبارت اند از مزدا 5 مدل 2012، کیا فورته/سراتو 2015 و شورولت تراورس 2015. در این بخش مزدا 5 یک برنده واضح بوده زیرا هزینه تعمیر متوسط آن تنها 109.30 دلار تخمین زده شده و پس از آن فورته و تراورس به ترتیب با هزینه های 150.02 و 152.60 دلاری قرار دارند.


داده های CarMD همچنین نشان می دهد که محصولات آکورا، هوندا و تویوتا کمترین احتمال برای روشن شدن چراغ چک پیشرانه را دارند. از نظر خود مدل ها این هوندا سیویک است که کمترین احتمال برای روشن شدن چراغ چک را نشان می دهد. پس از این خودرو نیز با فاصله کم تویوتا کمری و کرولا قرار دارند.


این موسسه می گوید چراغ چک پیشرانه حداقل 10 درصد خودروها در آمریکا روشن بوده و هزینه و زمان تعمیر آن ها بسیار متفاوت است زیرا گاهی اوقات این چراغ به خاطر چیزهای بسیار ساده ای چون نبستن کامل درپوش باک سوخت روشن می شود.

   #سلامت #تویوتا #خودرو #ژاپن #تویوتا کمری

محتوای خبر «پیشتازی ژاپنی ها در مطالعه اطمینان CarMD» را در سایت «پدال» ببینید