تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 155

سامانه الکترونیکی تایید نامزدهای انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران راه اندازی شد.

اعضای سازمان (مدیران عامل شرکت های عضو سازمان) می توانند با مراجعه به سامانه ای نما نامزدهای حضور در انتخابات هیات مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران را تایید کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پیروی درخواست مکرر نامزدهای پنجمین دوره انتخابات این سازمان مبنی بر فرایند زمان بر اخذ امضاهای برگه حسن شهرت از سوی اعضای صنف، سامانه ای نما برای ثبت الکترونیکی تایید این کاندیداها از سوی اعضای صنف راه اندازی شد. مدیران عامل شرکت های عضو سازمان برای تایید حسن شهرت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس این سازمان می توانند با مراجعه به سامانه ای نما و پس از وارد کردن کد ملی خود، لیست اسامی کاندیداهای موردنظر خود را تایید کنند و در نهایت کلید ثبت را بزنند.

انتخاب و تایید این نامزدها از سوی اعضای سازمان به منزله امضای برگه حسن شهرت این کاندیداها خواهد بود.

   #انتخابات #سامانه #رایانه #سامانه الکترونیکی

محتوای خبر «راه اندازی سامانه تایید نامزدهای انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران» را در سایت «وبنا» ببینید