تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 156

جریمه های در پیشرانه برای فصل 2018 تغییر خواهند کرد تا سردرگمی در مورد قرارگیری رانندگان در خط استارت، که در 2017 شاهد آن بودیم برطرف شود.

تحت سیستم 2017، تعویض چند قطعه از قطعات پیشرانه، موجب جریمه هایی در قرارگیری رانندگان در خط استارت می شد. در برخی موارد تعداد رده هایی که یک راننده جریمه می شد از تعداد رانندگان موجود در خط استارت بیشتر بود. و هنگامی که چند راننده با این جریمه ها مواجه می شدند، نحوه ی قرارگیری آن ها در خط استارت مقداری گیج کننده بود.

در 2018 هر راننده ای که 15 رده یا بیشتر، جریمه دریافت کند، از انتهای خط استارت آغازگر مسابقه خواهد بود. اگر دو راننده نیز بیشتر از 15 رده جریمه شوند، برحسب قطعاتی که تعویض کرده اند در انتهای خط استارت قرار خواهند گرفت.

این تغییر قانون توسط شورای رقابت های موتوراسپورت جهانی فیا، در جلسه ای در روز چهارشنبه در پاریس تائید شد.

به غیراز تغییر قانون جریمه قرارگیری در خط استارت که به خاطر کاهش تعداد پیشرانه های مجاز از 4 عدد به 3 عدد در فصل 2018 اعمال شده، این شورا قوانین جدیدی در بخش های فنی و ورزشی فرمول یک اعمال کرد.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

  • قوانین استارت یا شروع دوباره مسابقه پشت اتوموبیل ایمنی
  • تغییر زمان برگزاری برخی مسابقات
  • مطمئن شدن از این که تست اتوموبیل های قبل، تنها در تست های دارای Grade 1 فیا یا دارای گواهینامه ی 1T انجام می گیرد.
  • تدارک مراسم نمایش اتوموبیل های سال قبل فرمول 1 که شامل تست آن ها نمی شود. اتوموبیل ها نباید طول بیشتر از 50 کیلومتر را بپیمایند و باید از تایرهای مخصوص که برای این مراسم تدارک دیده شده استفاده کنند.
  • تغییراتی در قوانین جهت اطمینان از عدم استفاده از روغن به عنوان سوخت.
  • معرفی مشخصات و جزئیات روغن
  • تعیین حداقل وزن و ذخیره ی باتری ها
  • تغییر دوربین ها و آینه بغل اتوموبیل ها برای استفاده از Halo

البته اداره کنندگان فرمول یک در پی یافتن راهی برای عادلانه تر کردن جریمه ها هستند اما فعلاً امکان تغییر اساسی در قوانین وجود ندارد و آن ها به این تغییرات جزئی جهت روشن تر شدن قوانین کمک کرده اند.

   #پاریس

محتوای خبر «تغییر سیستم جریمه های پیشرانه در فصل 2018 فرمول یک» را در سایت «پدال» ببینید