تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
128775_610.jpgبه گزارش صدای ایراناو درباره این کتاب نوشت: «کتاب «چگونه با خبرنگاران مصاحبه کنیم؟» یک راهنمای کاربردی است که توسط یک روزنامه نگار موفق (عباس رضایی ثمرین) ترجمه شده و نشر ثانیه منتشر کرده.
«کتاب چگونه با خبرنگاران مصاحبه کنیم؟» اگرچه فوت و فن صنف ما را لو می دهد! ولی نهایتا به اطلاع رسانی روان کمک می کند.»

   #توییت

محتوای خبر «توییت انتظامی درباره یک کتاب+عکس» را در سایت «صدای ایران» ببینید