تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
در ادامه تحقیقات در مورد شکایت های مطرح شده علیه فساد اخلاقی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا، "ترنت فرانکس" یکی از اعضای جمهوریخواه در پایان ژانویه 2018 از سمت خود استعفا خواهد داد.

رویداد۲۴-در ادامه تحقیقات در مورد شکایت های مطرح شده علیه فساد اخلاقی برخی از نمایندگان کنگره آمریکا، "ترنت فرانکس" یکی از اعضای جمهوریخواه در پایان ژانویه 2018 از سمت خود استعفا خواهد داد. پس از آنکه کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان اعلام کرد که تحقیقاتی درباره ادعاهای مطرح شده در خصوص رفتار "ترنت فرانکس" از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با ۲ زن انجام می دهد، فرانکس اعلام کرد در پایان ماه ژانویه ۲۰۱۸ از سمت خود استعفا خواهد کرد.

ترنت فرانکس که از سال ۲۰۰۳ از ایالت آریزونا در کنگره آمریکا حضور دارد، در بیانیه ای نسبت به بررسی موضوع وی در کمیته اخلاقی مجلس نمایندگان عمیقا ابراز تاسف کرده و آزار و اذیت جنسی کارکنان دفترش را رد کرد.

ترنت فرانکس در بیانیه خود تاکید کرده است: با توجه فضای فرهنگی و رسانه ای که در شرایط کنونی در جامعه وجود دارد، عمیقا باور دارم که تحقیقاتی عادلانه در کمیته اخلاقی نخواهم داشت و داستان سازی ها ونسخه های تحریف شده از این داستان در عرصه عمومی باعث رنج خانواده ام، کارکنان دفترم و همکاران محترمم در مجلس نمایندگان خواهد شد.

وی اضافه کرده است: قبل از آنکه اجازه دهم داستانسرایی احساسی در دادگاه رسانه ها باعث آسیب به همه آنچه که دوست دارم شود، به ریاست مجلس نمایندگان اطلاع دادم که از ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۸ این مجلس را ترک خواهم کرد.

این در حالی است که روز پنج شنبه نیز "ال فرانکن" سناتور دموکرات از ایالت مینه سوتا اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری خواهد کرد. ۷ زن ادعاهایی درباره بدرفتاری جنسی فرانکن مطرح کرده اند.

   #مجلس نمایندگان آمریکا #خانواده

محتوای خبر «سومین عضو کنگره نیز استعفا می دهد» را در سایت «رویداد24» ببینید