تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 173

اسکاتلند واحدی سیاسی است در شمال غرب اروپا که یک سوم شمالی بریتانیای کبیر را دربر می گیرد.

به گزارش"توریسم آنلاین"، اسکاتلند دومین کشور بزرگ بریتانیاست که از انگلستان کوچکتر است ولی به لحاظ وسعت و جمعیت آن از مجموع ولز و ایرلند شمالی بیشتر است.

این عکس مربوط به قلعه "بوچانان" در استیرلینگشایر-اسکاتلند- است.

عکسهای خیلی خاص   #ایرلند شمالی #ایرلند