تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
گروه عکس: از بامداد پنجشنبه ۱۶ آذر بارش برف پاییزی ارومیه را سفید پوش کرد.

   #بارش برف #ارومیه