تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 399
دو پسر نوجوان در دام کثیف یک زن یک زن جوان افتادند. 117628_286.png

به گزارش شما نیوز ، بهزاد و فرشاد 17 ساله فروردین سال جاری در حال جابه جا کردن بسته ای مشکوک مورد ظن مأموران گشت در محدوده فردیس قرار گرفتند و پس از بازرسی با نیم کیلو شیشه دستگیر شدند.

گرچه این دو نوجوان بعد از دستگیری ادعا کردند این بسته را از زن جوانی گرفته و از محتویات آن خبر نداشته اند.

ولی کارآگاهان در بررسی پیامک های تلفن همراه آنها متوجه شدند که زن ناشناسی از این دو نوجوان خواسته بود بسته موادمخدر را از او بگیرند و به مقصد برسانند.

JamNewsImage11423580.jpg

با این مدارک، صبح دیروز دو متهم نوجوان در شعبه پنجم دادگاه کیفری به ریاست قاضی بابایی و با حضور قاضی تولیت -مستشار – محاکمه شدند.

«بهزاد» در این جلسه در برابر قضات بار دیگر مدعی شد از محتویات بسته خبر نداشته اما دیگر متهم پرونده با قبول اتهامش گفت: به خاطر بیکاری و بی پولی این کار را قبول کردم.


در پایان قضات وارد شور شدند تا درباره مجازات متهمان تصمیم گیری کنند.

   #پیامک #نقشه #فردیس