تاریخ دریافت خبر:
با حضور علاقمندان به شکار جشنواره بین المللی شکار با شاهین در العین امارات آغاز شد. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

چهارمین جشنواره بین المللی شکار با شاهین در العین امارات آغاز به کار کرد.

به گزارش «انتخاب»؛ این رویدادی از سوی باشگاه شاهین شکاری امارات و با همکاری فدراسیون جهانی شکار با شاهین و دانشگاه نیویورک-ابوظبی برگزار شد.

جشنواره امسال در راستای تروجی میراث شکار با شاهین و موفقیت در ثبت آن در یونسکو است.

شکار با شاهین از سال ۲۰۱۰ میلادی در میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده است.

یکی دیگر از اهداف برگزاری این جشنواره انتقال این سنت از یک نسل به نسل بعدی است و به همین دلیل کودکان و نوجوانان زیادی از این رویداد استقبال کرده اند.

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

تصاویر : جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

   #جشنواره بین المللی #امارات