تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 450
مرصادنیوز: تیم کارشناسی تحقیقات خاک آلمان از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازدید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، گروهی از کارشناسان ایرانی از جمله بهمن اکبری رئیس گروه گشت فرسایش توده ای و زمین لغزش دفتر آبخیزداری حفاظت خاک و کارشناسان مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان دکتر مهدی معتق و دکتر سیگرید رزنر sigrid rid از منطقه زلزله زده سرپل ذهاب بازدید کردند.

این بازدید در راستای همکاری سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور با مرکز تحقیقات خاک کشور آلمان صورت گرفت.

در همین راستا جلسه ای با مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه مراد شیخ ویسی و معاونین در محل اداره کل دابرگزار شد.

این نشست در خصوص جابجایی منطقه و رانش ایجاد شده و بالا آمدن منطقه بین ١٠تا٨٠ سانتیمتر بررسی هایی داشته اند.

   #آلمان #زلزله #مناطق زلزله #استان کرمانشاه #کرمانشاه #سرپل ذهاب