تاریخ دریافت خبر:
رئیس جمهوری امریکا در توجیه اقدام اخیر خود علیه سرزمین های اشغالی گفت درباره تصمیمش در قبالبیت المقدس تنها به وعده هایش عمل کرده است. این در حالی است که روسای جمهوری پیشین به وعده های خود عمل نکردند.

رویداد۲۴-رئیس جمهوری امریکا در توجیه اقدام اخیر خود علیه سرزمین های اشغالی گفت درباره تصمیمش در قبالبیت المقدس تنها به وعده هایش عمل کرده است. این در حالی است که روسای جمهوری پیشین به وعده های خود عمل نکردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صفحه خود در توییتر نوشت: "من به وعده هایی که در دوره تبلیغات انتخابات داده بودم، عمل کردم؛ فقط همین".

وی در عین حال فایل ویدیویی را نیز از رؤسای جمهور قبلی آمریکا مثل بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما منتشر کرد که در آن این رؤسا وعده هایی را داده اند که بعدا به آن عمل نکردند.

   #رئیس جمهور #توییتر #باراک اوباما #انتخابات