تاریخ دریافت خبر:
حضور خدام حرم امام رضا در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

حضور خدام حرم امام رضا در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب
تصاویر حضور خدام حرم امام رضا در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب

تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.

   #مناطق زلزله #زلزله #امام رضا