تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 200
41845015.jpgورزش چوگان با تلاش های وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، به نام کشورمان ثبت جهانی شد.
به گزارش خبرورزشی ، بعد از سه سال تلاش گسترده و رایزنی های بین المللی و همکاری نزدیک وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، رشته چوگان در دوازدهمین اجلاس کمیته بین الدول کنوانسیون حفاظت از میراث ناملموس یونسکو در کره جنوبی با قاطعیت آرا به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت جهانی شد.
این پرونده پس از 20 ماه مراحل بررسی و همچنین بر اساس 5 معیار ثبت جهانی، دارای شرایط ثبت معرفی شد تا در اجلاس کره، مورد تصویب نهایی قرار گرفت
پرونده چوگان، دومین پرونده از 13 پرونده ثبتی ایران در فهرست میراث جهانی است که مرتبط با ورزش و بازی های آیینی کشور است.
پرونده چوگان بدون هیچ اعتراض و یا تبصره ای در این اجلاس به عنوان شاهکار میراث بشری شناخته شد و در فهرست میراث جهانی قرار گرفت

   #کره جنوبی

محتوای خبر «ثبت جهانی چوگان به نام ایران» را در سایت «خبر ورزشی» ببینید