تاریخ دریافت خبر:
ساعت 24- برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری در منطقه صادقیه باید ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

برای خرید آپارتمان در غرب تهران بسته به متراژ آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد

.

برای خرید آپارتمان در غرب تهران چقدر باید پرداخت کرد؟