تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 313
خواننده معروف لبنان یک کنسرت در ریاض پایتخت عربستان سعودی اجرا کرد. هزاران زن در عربستان سعودی برای اولین بار در کنسرت عمومی یک خواننده زن در ریاض شرکت کردند.
اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس

اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس

اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکس
اولین کنسرت یک خواننده زن عربستان+عکسانتخاب

   #کنسرت #عربستان سعودی #لبنان #پایتخت