تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روحانی کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان در پاراوزنه برداری را به ملی پوشان تبریک گفت روحانی کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان در پاراوزنه برداری را به ملی پوشان تبریک گفت

حسن روحانی رئیس جمهور طی پستی در صفحه اینستاگرام خود، درخشش دلاورمردان پاراوزنه برداری ایران و کسب نخستین عنوان افتخارآمیز قهرمانی جهان در مسابقات ۲۰۱۷ مردان را تبریک گفت.

   #روحانی #رئیس جمهور #حسن روحانی #اینستاگرام