تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حبس هزار هزار میلیاردی دارایی های دولت در بخش املاک و مستغلات و چالش رسیدن به اعداد واقعی در این مولد سازی به قدری وسیع است که معاون وزیر اعلام کرده که همیشه اعداد و ارقام در رابطه با اموال و دارایی های دولت را با تردید مطرح می کنم اما در این زمینه تا کنون 350 هزار ملک دولت شناسایی شده و حدود یک میلیون ملک نیز باید شناسایی شود که ارزش آنها چندین هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه عمومی دولت 366 هزارمیلیارد تومان است 196547_188.jpg

شعار سال: حبس هزار هزار میلیاردی دارایی های دولت در بخش املاک و مستغلات و چالش رسیدن به اعداد واقعی در این مولد سازی به قدری وسیع است که معاون وزیر اعلام کرده که همیشه اعداد و ارقام در رابطه با اموال و دارایی های دولت را با تردید مطرح می کنم اما در این زمینه تا کنون 350 هزار ملک دولت شناسایی شده و حدود یک میلیون ملک نیز باید شناسایی شود که ارزش آنها چندین هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه عمومی دولت 366 هزارمیلیارد تومان است.

رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اولین همایش مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت در خصوص مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت یادآور شد که با توجه به اینکه تا کنون 25 درصد کار مولدسازی انجام شده است ارزش دارایی های دولت بالغ بر پنج هزار هزارمیلیارد تومان برآورد شده است که تخمین زده می شود تا پایان مرحله ارزش گذاری یعنی سال 1399 این عدد به بیش از 18 میلیون میلیارد تومان نیز برسد.

اما جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در همین مورد با بیان اینکه ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است، تصریح کرده که برخی دستگاه های دولتی فضاهای بدون استفاده در اختیار دارند ولی مدیران با این فکر که به مدیریتشان تعرض نشود، از واگذاری این فضاها امتناع می کنند.

این حبس نقدینگی با چنین رقم بالایی در زمانی اتفاق افتاده که بنگاه ها و بخش خصوصی هر روز با بزرگ ترین چالش خود که عدم نقدینگی و سرمایه کافی است دست و پنجه نرم می کنند تا جایی که براساس طبقه بندی موسسات جهانی در سال 2017، ایران در حوزه کسب و کار رتبه 120 را بین 190 کشور کسب کرده، که از جمله مهم ترین پارامترهای این سنجش، معضل عدم تامین منابع مالی بخش خصوصی از بانک ها عنوان شده است.

اما سؤال اصلی این است که این حجم از نقدینگی که در جریان نیست در کجا محبوس شده است؟

حامد پاک طینت، اقتصاد دان و دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان در این زمینه با تأکید بر اینکه منشاء اصلی مشکل اقتصاد ایران را باید در بزرگ بودن دولت جست وجو کرد، گفت: وزارتخانه ها و موسسات دولتی امروز بیش از 500 هزار ملک در اختیار دارند، همچنین شرکت های دولتی بیش از 150 هزار ملک و نهادهای عمومی غیردولتی نیز حدود 350هزار ملک را در لیست اموال خود دارند ضمن اینکه دولت از طریق صندوق های بازنشستگی اقدام به خرید شرکت ها، کارخانه ها و مستغلات بسیاری کرده که این اموال تبدیل شده اند به دارایی هایی با ارقام بالا ولی در اکثر موارد بدون بهره وری که بر این اصل بخش عظیمی از نقدینگی کشور به صورت تجمیع شده در ساختمان های دولتی و شبه دولتی محبوس شده است.

او با عنوان اینکه در واقع این اشتباه در سیاستگذاری کار را به جایی رسانده که امروز نه خود دولت از این نقدینگی محبوس منتفع می شود و نه بخش خصوصی می تواند آن را به کار بگیرد، گفت: اعلام این رقم یعنی چهار برابر نقدینگی موجود در کشور که انتقادات بسیاری نیز بر آن وارد است و همچنین 10برابر بودجه سالانه که منشاء اصلی این میزان دارایی از فروش نفت است. اما عمق این فاجعه زمانی مشخص می شود که این چنین حجم نقدینگی حبس شده باشد به گونه ای که نه خود دولت می تواند از آن استفاده بهینه کند و نه در اختیار بخش خصوصی است که به تولید تبدیل شود و با بیکاری مقابله کند.

دارایی های عظیم کشور در حیطه قدرت دولتی ها و شبه دولتی ها

این اقتصاددان با بیان اینکه امروز کدام دارایی فیزیکی و تولیدی عظیم کشور در حیطه کنترل دولت و شبه دولت نیست؟ تصریح کرد: نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی، بنادر، کشتیرانی، بانک ها، فولاد، مس، معادن بزرگ، خودروسازی همه در اختیار دولت و شبه دولتی هاست.

بخش خصوصی در این دارایی های و شرکت های بزرگ چه سهم قابل توجهی دارد؟ چرا دولت ها درمسیر واگذاری ها به خطا رفتند که اکنون برخی سازمان های دولتی خود صندوق بازنشستگی زده اند یا ارگان های نظامی به بنگاه داری و کار اقتصادی روی آورده اند؟ در کجای دنیا دولت بهره وری بالاتری نسبت به بخش خصوصی دارد و تولید ثروت کرده است؟ در کجای دنیا دولت با نادیده گرفتن حقوق و جایگاه بخش خصوصی، برای ایجاد شغل خود به میدان آمده و رأسا اقدام کرده است؟

دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان در ادامه افزود: براساس آمار بانک مرکزی طی سال های 76 تا 83 حدود 167 میلیارد دلار و سال های 84 تا 91 حدود 630 میلیارد دلار صادرات نفت داشته ایم اما حاصل فروش این دو دوره 7 ساله رشد درآمد نفتی، در مسیر تولید و اشتغال هزینه نشده است. بنابراین به رغم تزریق 167 و 630 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، متوسط رشد اقتصادی در دو دوره مزبور به ترتیب 4.2 و 3.3 درصد بوده که این رقم کمتر از نصف هدف گذاری 8 درصدی طی دو دهه گذشته است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی کم رونق سال های اخیر نیز تنها به دلیل آزاد شدن فروش نفت پس از دوران تحریم است که نباید آن را به عنوان یک روند رو به رشد تلقی کرد.

پاک طینت با اشاره به اینکه کارنامه هر دولت را باید بر اساس سه معیار رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری محاسبه و مورد نقد و بررسی قرار داد، عنوان کرد: در چند دهه اخیر هدف گذاری رشد اقتصادی دولت ها برمبنای 8 درصد محاسبه شده که در هیچ دوره ای نتوانستیم این هدف گذاری را به نتیجه برسانیم یعنی همیشه منحنی رشد اقتصادی درحال نوسان بوده زیرا منشاء اصلی آن متکی به نفت است و اهرم دیگری برای رشد اقتصادی نداشته ایم.

ضمن اینکه در این مدت حاصل این درآمدهای نفتی نیز در جایی به غیر از تولید و بخش خصوصی هزینه شده است که همه اینها نشانگر چیزی غیر از سوء مدیریت نیست.

90 درصد منابع بودجه تبدیل به هزینه جاری و حقوق کارمندان می شود

دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان یادآور شد: دولت هیچ راهی ندارد جز اینکه حداقل سالی 5 درصد کوچک شود زیرا بزرگ ترین مشکل بودجه در سال های اخیر این است که رقمی بین 80 تا 90 درصد منابع تبدیل به هزینه های جاری می شوند یعنی هر آنچه از نفت و مالیات به دست می آید صرف دادن حقوق به کارمندان دولت می شود و دیگر چیزی برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان این نکته که اگر دولت طی این سال ها نتوانسته یا نخواسته فضای کسب و کار را به صورت چشمگیر و محسوس بهبود دهد دلیل آن را باید در ساختار معیوب و سیستم های پر مسئله مدیریتی و حاکمیتی کشور جست وجو کرد، افزود: اینکه انتظار داشته باشیم ساختارهای مدیریتی کشور با همان رویکرد و نگاه سابق دچار تغییر و تحول شوند توقع زیادی است، در زمانی که بنگاه های بزرگ در اکثر مواقع به دست مدیرانی سپرده می شوند که سابقه مدیریتی را در مقیاس کوچک تر با عملکرد خوب ندارند.

ماهیت رقابت، بازار را تنظیم می کند

پاک طینت تصریح کرد: بر اساس این اصل انتظار جریان و نگرش جدید در جایی که کالاهای غیراستاندارد و زیرزمینی به عنوان معضل و پدیده ای رو به رشد در اقتصاد کشور وجود دارند و دولت به عنوان نهاد سیاستگذار و نظارت گر تنها خود را درگیر قیمت گذاری و تنظیم بازار می کند، نباید امیدی به بهبود شرایط داشت.

در این زمینه شخص وزیر صنعت تنها باید در مقام سیاستگذار و ناظر باشد نه اینکه در جلسات مستمر برای قیمت گذاری روی تخم مرغ و بنزین صحبت کند؛ متولیان تولید و بخش خصوصی کار خود را به خوبی می دانند اگر دولت مداخله نداشته باشد زیرا در این شرایط منابع بیشتری به هدر می رود. در واقع ماهیت رقابت، نرخ ها را درست می کند همان کاری که در تمام دنیا انجام می شود.

او در ادامه با تأکید بر اینکه طراحی و پیاده سازی نظام های مدیریتی و استقرار ساختار مناسب موضوعی مهم و حرفه ای است که نیاز به مشاوران حرفه ای دارد، خاطرنشان کرد: آمارها به خوبی نشان می دهد که نظام مدیریتی بنگاه های بزرگ ما فرسوده، کند و فاقد کارآیی است. یعنی طی دو ،سه دهه گذشته بخش دولتی و شبه دولتی صرفا به گسترش و تجمیع دارایی های خود پرداخته اند بدون آنکه نظام مدیریتی خود را با ابعاد جدید بازطراحی کرده باشند.

پاک طینت گفت: موانع اداری و مواجهه با سیاست ها و مقرراتی که ثبات ندارد و دائم درحال تغییر است، از دیگر مشکلات بنگاه ها و بخش خصوصی است. برای مثال چند روز گذشته تعرفه 300 کالا را افزایش دادند.

در واقع این برای بخش خصوصی تبدیل به آرزو شده که یک دولت سرکار بیاید که خط مشی 4 ساله خود را روشن کند و بر سر اصول آن استوار بماند؛ یعنی بگوید مثلا نرخ تورم سالی 10 درصد افزایش پیدا می کند که این رشد به خاطر تورم انباشته شده روی نرخ ارز است، در این صورت بازار خود را با این افزایش تطبیق می دهد اما در حال حاضر این بی ثباتی ها بلاتکلیفی به همراه دارد و بنگاه ها را در ادامه مسیر ناتوان می کند.

دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی اصفهان با اشاره به اینکه ما برای توسعه اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم که بدون بهره وری امکان پذیر نیست، عنوان کرد: برای رشداقتصادی نیز به بهره وری نیاز داریم که بدون بهبود فضای کسب و کار این مهم میسر نیست، همچنان که برای بزرگ تر شدن اقتصادمان به بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم که بدون تغییر ساختار غیر ممکن است ضمن اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز نیاز به تغییر ساختار داریم که قبل از تغییر نگاه و ایجاد کارایی ممکن نیست.

پاک طینت در پایان تأکید کرد: رشد درون زا از طریق تولید ثروت با بهره وری بالا و با استفاده از دارایی های موجود امکان پذیر است اما محقق شدن آن با نگاه دولتی و مدیریت دولتی هیچ تناسبی ندارد. در بخش خصوصی هم از بهره وری بی نیاز نیستیم.

ما در سال های اخیر به خصوص از نیمه دوم دهه 80 کاهش بهره وری داشته ایم. این انتظار واقع بینانه است که بگوییم رشد بهره وری بدون بهبود فضای کسب و کار قابل دستیابی نیست زیرا در یک فضای مناسب کسب و کار فساد کم،

رقابت سالم، رانت جویی ضعیف و فرآیند تعامل بنگاه های اقتصادی با دولت روان است. بنابراین آنچه اکنون مشاهده می شود حاصل عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار است که نشان از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی و حجیم بودن بیش از اندازه سازمان های دولتی و شبه دولتی دارد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری فرارو، تاریخ انتشار 4 آذر 96، کد مطلب: 337947، www.fararu.com


   #بخش خصوصی #رشد اقتصادی #اصفهان #بازنشستگی #صندوق بازنشستگی #مالیات #وزیر صنعت #نرخ ارز #نرخ بیکاری #تخم مرغ

محتوای خبر «دولت 18.000.000.000.000.000 تومان ساختمان دارد» را در سایت «شعار سال» ببینید