تاریخ دریافت خبر:
در پی درگیری بین نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری، بیش از ۵۰ فلسطینی زخمی شدند. راهپیمایی شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف فلسطین علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد.

   #رئیس جمهور #دونالد ترامپ