تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 378
روح شیطان که وحشت را به خیابان های حاشیه رودخانه کشانده بود به خاطر قتل 10 زن محکوم شد. 117596_577.png

به گزارش شما نیوز ، مرد میانسالی که دیوید نام دارد و 63 ساله است به روح شیطان معروف شده بود، به اتهام قتل 10 زن و اقدام برای قتل یک زن دیگر در دادگاه محاکمه شد.


دیوید از سال 2013 تا اوایل سال 2016، 10 زن را که به گفته خودش زیبا بودند در کوچه های خلوت لس آنجلس و در تاریکی شب، با استفاده از طناب خفه کرده و جسدشان را به کانال آب می انداخت.

در فاصله 3 سال، 10 قتل مشابه همه را نگران از ادامه دار بودن این سریال کرده بود که موقع قتل یازدهم، پلیس سر بزنگاه می رسد و پس از تعقیب و گریز چند ساعته، در نهایت عامل این جنایت های مرگبار دستگیر شد.


دیوید که از نوعی اختلال دید در شب رنج می برد، اعتیاد هم دارد که تمام ناهنجاری های رفتاری و اخلاقی اش را گردن نقص های خود می اندازد و از زنان و دختران زیبا نفرت داشت.

پلیس لس آنجلس که حالا از دستگیری متهم خوشحال است در صحبت هایش از مشترک بودن نحوه قتل ها، نگرانی مردم شهر و اهالی ای که در نزدیکی کانال آب سکونت داشتند، می گفت.


جستجو برای دستگیری دیوید در طول این چندسال، هزینه های مالی زیادی برای پلیس لس آنجلس داشته است.


متهم به جرم قتل های متعدد و ایجاد رعب و وحشت به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد.