تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 384
قیچی شدن و خروج تریلر از مسیر و مه شدید و لغزندگی جاده موجب این تصادف شده است.
اتاق خبر 24:

سیدمحمد حسینی روز جمعه گفت : این حادثه تا کنون هیچ کشته ای نداشته و 25 نفر از مصدومان آن به بیمارستان های شهید رجایی قزوین و بیمارستان شهرستان آبیک منتقل شدند و سایر سرنشینان نیز در اقامتگاه های موقت استان داده شدند.

وی تعداد خودروهایی که با هم برخورد کرده اند را 16 دستگاه ذکر اظهار کرد: رانندگان در روزهای برفی و بارانی با احتیاط بیشتر رانندگی کنند.
استان قزوین دارای 217 کیلومتر آزادراه، 292 کیلومتر بزرگراه، 253 کیلومتر راه اصلی و 563 کیلومتر راه فرعی است.
با توجه به اینکه منابع مختلف در خصوص تعداد خودورهایی که به هم برخورد کرده اند و نیز مصدومان حادثه آمار مختلفی را ارائه کرده اند، ایرنا در حال پیگیری این موضوع ها از پلیس راه و نیز مرکز آورژانش قزوین است.
شهرستان آبیِک به مرکزیت شهری به همین نام در 58 کیلومتری قزوین قرار دارد و و بزرگ راه تهران به قزوین و خط راه آهن تهران - تبریز نیز از کنار آن می گذرد.
استان قزوین دارای 217 کیلومتر آزادراه، 292 کیلومتر بزرگراه، 253 کیلومتر راه اصلی و 563 کیلومتر راه فرعی است.

دهها مصدوم در تصادف زنجیره ای 56 خودرو در اتوبان قزوین

   #قزوین #رانندگی #خودرو