تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 316
نخبه بسیجی گفت: یکی از طرح های بنده در راستای کاهش مصرف ، ابداع طرح بازیافت ذغال سنگ های معادن است که اصطلاحاً به آنها گان می گویند.

امیر پور رضا مخترع و نخبه بسیجی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری بسیج در رابطه با اختراعات خود در راستای اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: یکی از طرح های بنده در راستای کاهش مصرف ، بازیافت ذغال سنگ های معادن است که اصطلاحاً به آنها گان می گویند.

وی افزود: سنگی که برای برش خوردن و استفاده شدن از معدن خارج می شود زباله سنگ هایی به صورت دور ریز در کنار آن وجود دارد. بنابراین از فرم کلی این طرح برای تولید کف پوش و نما پوش و سرویس های بهداشتی که در حال حاضر دارم تولید می کنم استفاده کردم که هزینه ها را نیز تا حدودی کاهش می دهد.

این مخترع بسیجی خاطرنشان کرد: طرح دیگر بنده در این راستا، اختراع پُل تاشونده است که جمع می شود و قابل حمل است.

پوررضا تصریح کرد: وقتی این پل باز شود هم در خشکی و هم در دریا استفاده می شود و کاربرد نظامی دارد.

  

محتوای خبر «ابداع طرح بازیافت ذغال سنگ معادن با کاهش هزینه ها» را در سایت «بسیج نیوز» ببینید