تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 339
بارش برف پاییزی استان های غربی ایران از جمله آذربایجان شرقی ، همدان و زنجان را سفیدپوش کرد

   #همدان #زنجان #آذربایجان شرقی