تاریخ دریافت خبر:

شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال در مصاحبه ای علت ناآرامی هایش کنار زمین در هنگام مسابقه را توضیح داد.

61261