تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شفر سرمربی تیم فوتبال استقلال در مصاحبه ای علت ناآرامی هایش کنار زمین در هنگام مسابقه را توضیح داد.

61261

   #استقلال