تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 342
به گزارش عربستان سعودی، در چارچوب طرح یادشده به عباس پیشنهاد کرده است که «ابو دیس»، شهرکی تاریخی در شرق بیت المقدس را به عنوان پایتخت بپذیرد.

در عربستان به عباس دو ماه فرصت داده شده است که درباره این طرح تصمیم بگیرد.

   #پایتخت #نیویورک تایمز #نیویورک #بیت المقدس

محتوای خبر «نیویورک تایمز دسیسه کوشنر و بن سلمان درباره فلسطین را فاش کرد» را در سایت «افکارنيوز» ببینید