تاریخ دریافت خبر:
بعضی خبرنگاران در هر شرایطی تلاش می کنند تا کار خود را به پایان رسانند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، خبرنگاری یکی از مشاغل دشوار و پرهزینه است اما بعضی خبرنگاران از مرز سختی ها عبور کرده و در هر شرایطی وظیفه خود را تا آخر انجام می دهند.