تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بعضی خبرنگاران در هر شرایطی تلاش می کنند تا کار خود را به پایان رسانند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، خبرنگاری یکی از مشاغل دشوار و پرهزینه است اما بعضی خبرنگاران از مرز سختی ها عبور کرده و در هر شرایطی وظیفه خود را تا آخر انجام می دهند.