تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 176
به گزارش ذهن ایرانیان و جهانیان ثبت شده و یادآور پهلوانان ایرانی و نماد ملی و جوانمردی است. این نام نخستین بار در شاهنامه فردوسی که امروزه به عنوان یکی از شاهکار های خلق شده در بستر زبان و ادبیات فارسی شناخته می شود، ذکر شده است.

بنا بر این گزارش، رستم، مهم ترین چهره اسطوره ای ادبیات فارسی به حساب می آید. این چهره شاخص داستان های شاهنامه فردوسی، مظهر پهلوانی و دلیری است.

یادگار پهلوانان را در کجا پیدا کنیم؟

شایان ذکر است؛ شهرستان رستم یکی از کهن ترین مناطق باستانی ایران و بین النهرین به شمار می رود. به گواه تاریخ، مردم این شهرستان به رهبری آریوبرزن در مقابل لشکر اسکندر مقاومت کردند و تا کشته نشدند، اسکندر نتوانست وارد سرزمین پارس شود.

یادگار پهلوانان را در کجا پیدا کنیم؟


گفتنی است؛ از جاذبه های شهرستان رستم می توان به غار بوف اشاره کرد. این غار یکی از کهن ترین زیستگاه های انسان نخستین به حساب می آید. قدیمی ترین دوره ی استقرار در غار بوف به حدود ۳۶ هزار سال قبل برمی گردد.

خاطرنشان می شود؛ از جاذبه های دیگر این شهرستان می توان به چشمه انجیری، سراب سیاه منصور آباد، پتکون زیرد و آبشار پای تف اشاره کرد.

   #فردوسی