تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 633
%D9%85%D8%A7%D9%84%20-%20%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AA1.jpg

آنچنانکه از تواریخ و تفاسیر استفاده مى شود انگیزه قتل در ماجراى بنى اسرائیل را مال و یا مسأله ازدواج دانسته اند. بعضى از مفسران معتقدند یکى از ثروتمندان بنى اسرائیل که ثروتى فراوان داشت و وارثى جز پسر عموى خویش نداشت ، عمر طولانى کرد، پسر عمو هر چه انتظار کشید عموى پیرش از دنیا برود و اموال او را از طریق ارث تصاحب کند ممکن نشد، لذا تصمیم گرفت او را از پاى در آورد.بالاخره پنهانى او را کشت و جسدش را در میان جاده افکند، سپس بناى ناله و فریاد را گذاشت و به محضر موسى (علیه السلام ) شکایت آورد که عموى مرا کشته اند!

بعضى دیگر از مفسران گفته اند که انگیزه قتل این بوده است که قاتل از عموى خویش تقاضاى ازدواج با دخترش را نمود، به او پاسخ رد داده شد و دختر را با جوانى از پاکان و نیکان بنى اسرائیل همسر ساختند پسر عموى شکست خورده دست به کشتن پدر دختر زد، سپس شکایت به موسى (علیه السلام ) کرد که عمویم کشته شده قاتلش را پیدا کنید! به هر حال ممکن است در این آیه [آیه 72، سوره بقره] اشاره به این حقیقت نیز باشد که سرچشمه مفاسد، قتلها و جنایات غالبا دو موضوع است : «ثروت» و «بى بندوباریهاى جنسى».
منبع:
تفسیر نمونه ج1 ص309
(ذیل آیات 67 الی 73 سوره بقره )

   #اسرائیل #ازدواج #همسر