تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بهناز شفیعی قهرمان موتورسواری با تشریح اتفاقات تلخ مربوط به حضورش در فیلم آذر به شدت رفتار نیکی کریمی را زیر سوال برد.
اتاق خبر 24:

بهناز شفیعی قهرمان موتورسواری درباره حضورش در فیلم سینمایی آذر گفت : برای آموزش به نیکی کریمی و انجام بدلکاری در این فیلم، دستمزدم پرداخت نشد. نیکی از من خواست به کسی نگویم بدلکارش هستم تا فکر کنند خودش موتورسواری کرده است.

برخورد بد نیکی کریمی با بدلکار موتورسواری! + عکس

برخورد بد نیکی کریمی با بدلکار موتورسواری! + عکس

وی افزود: نه برای اکران از من دعوت شد و نه دستمزد دادند! به مدیر تولید زنگ زدم. گفت ما هزینه ها را پرداخت کرده ایم؛ به نیکی کریمی زنگ بزنید. زنگ زدم اما بی نتیجه بود!!

وی ادامه داد: همان روز اول به کارگردان و عوامل فیلم گفتم که کریمی تمرین را زیاد جدی نمی گیرد و این موضوع کاملا مشخص بود چون پس از پایان دوره آموزشی فقط نیکی کریمی می توانست یک مسیر کوتاه را در خیابان خلوت براند. وحتی از موتور هم می ترسید!

برخورد بد نیکی کریمی با بدلکار موتورسواری! + عکس

شفیعی در پایان گفت: تجربه تلخی در مورد این فیلم داشتم از این رو دیگر با هیچ بازیگری همکاری نمی کنم.

   #نیکی کریمی #فیلم سینمایی