تاریخ دریافت خبر:
رهبر انقلاب: آمریکا،رژیم صهیونیست و دنباله روهایشان در منطقه می خواهند بین مسلمانها اختلاف و جنگ بیندازند. بنای نصیحت داریم. با این کار خودشان را نابود می کنند دانلود